+420 739 611 069 info@lisfio.cz

Výstavba 2 RD ve Vojnicích

Jedná se o výstavbu 2 rodinných domů (HRUBÁ STAVBA) ve Vojnicích

 • vytyčení základů
 • výkopové práce
 • výztuž do zádkadů -koše z důvodu statity sousedních domů, pod úroveň jejich základů
 • betonáž, uložení ztraceného bednění,montáž roxoru
 • uložení odpadu z PVC,vody,zemnícího pásu
 • založení betonové desky
 • betonáž pomocí betonové pumpy
 • hydroizolace
 • založení zdiva
 • vyzdívání obvodového zdiva
 • betonáž schodiště,litý strop z betonuitům.

Cena díla 2 950 000,- bez DPH (za oba domky)

Realizace září 2018-březen 2019