+420 739 611 069 info@lisfio.cz

Provádíme měření termokamerou FLIR

Nabízíme proměření budovy pomocí termokamery FLIR.

Pokud bude nalezena závada k tepelné konstrukci budovy, a tato oprava bude realizována naší společností, bude Vám poplatek za měření termokamerou vrácen!

Nabízíme Vám návrh řešení každého jednotlivého problému, včetně cenové kalkulace. Vše zařídíme rychle a bez starostí – RELIZACE ZAKÁZKY NA KLÍČ.

Co je termokamera a co umí?

Termokamera zaznamenává povrchovou teplotu materiálu a její využité je ve všech oborech, kde je potřaba měřit tepelné hodnoty.
Velký předpoklad je využití ve stavebnictví pro měření úniku tepla z budov a stavebních konstrukcí.
Díky těmto informacem jsem schopni najít přesné místo poruchy stavby, navrhnout opatření pro její odstrnění, případně Vám můžeme zpracovat nabídku na zateplení fasády, izolace stropu, sádrokartonové konstrukce apod.
Díky naměřeným hodnotám můžete ušetřít peníze za energie!

Termokamera nabízí rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí. Termokamera slouží k bodovému snímání tepla a pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků a jiných napojení stavební konstrukce. Termografie umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů a pomůže tak odhalit skryté vady staveb. Provádíme měření termokamerou FLIR a výsledným produktem jsou snímky, jejichž vyhodnocením lze zájemci poradit jak tyto úniky efektivně vyřešit.

Provádíme měření termokamerou FLIR a tím pomáháme majitelům nemovitostí snížit energetickou náročnost jejich objektu a provedení rychlé a hlavně cenově dostupné úpravy domu. U nás je každý termosnímek vyhodnocován odborníkem na základě technických specifik daného objektu, výstupem pro zákazníka je následně termovizní zpráva.

Využití termokamery FLIR

  • KONTROLA ÚNIKU TEPLA Z BUDOVY
  • TEPELNÉ MOSTY NA FASÁDĚ, OKNECH, DVEŘÍCH, VRATECH, SDK, atd.
  • VLHKÁ MÍSTA NA STAVBĚ