+420 739 611 069 info@lisfio.cz

Demolice staveb, demoliční práce

Dlouhodobé zkušenosti našich pracovníků při realizaci demoličních prací, tedy realizaci bouracích činností ve stavebnictví, jsou pro zákazníky garancí dobře odvedené práce. Letité zkušenosti v oblasti demoličních prací a demolicích staveb především se odráží ve velmi precizním a efektivním provedení odstranění stavby, kdy hlavní je snahou zabezpečit bezpečné, rychlé a efektivní zbourání již nevyhovujících objektů. Efektivní demoliční práce jsou velmi oblíbené mezi zákazníky, jelikož s minimálním úsilím dojde k odstranění – demolici stavby a je tak vytvořen prostor pro zcela nové objekty. Při realizaci demoličních prací, bourání, vybourávání, atd. jsme schopni se přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků. Patříme mezi odborníky na demolice staveb a demoliční práce obecně, ať už jde o malé či velké zakázky. Realizaci demoličních prací provádíme za odborného stavebního dozoru a při složitějších zakázkách spolupracujeme se stavebními odborníky z oblasti statiky. Při provádění demoličních prací – demolicích staveb zvlášť klademe důraz na perfektně a technologicky správně provedenou práci. Materiál vzniklý při demolicích vždy nejefektivněji recyklujeme. Naší snahou je recyklovat vše co je recyklovat možné. Navíc lze takto ušetřit i náklady na demoliční práce.

Ještě před realizací demoličních prací, především demolicích budov jsme připraveni – v případě potřeby zákazníka – s ním prodiskutovat použité technologie, které se mohou při demoličních pracích použít.

Při veškeré stavební činnosti, stejně jako při dílčích aktivitách jako je demolice budov – demoličních pracích obecně a dalších stavebně podpůrných činností se řídíme našim sloganem – MĚNÍME TVÁŘ VAŠICH DOMŮ.

Jsme celorepublikově působící stavební firma, ale při realizaci demoličních prací – demolicích budov se zaměřujeme především na regiony kolem měst Olomouc, Prostějov, Přerov, Zábřeh, Šumperk a Vyškov.

Poptáváte realizaci demoličních prací?

– poptáváte realizaci demoličních prací
– poptáváte bourání, resp. bourací práce
– poptáváte realizaci vybourávání
– poptáváte odstraňovní původních, starých staveb bouráním