+420 739 611 069 info@lisfio.cz

Rekonstrukce fasády RD a stodoly KOVÁŘOV

Jedná se o zateplení fasády RD a stodoly:

  • rekonstrukce stáré odduté fasády na starším rodinném domu
  • rekonstrukce fasády stodola
  • okopání nesoudržných částí fasády
  • vyztužení stěn pomocí armatur
  • nahození hrubé omítky a dorovnání fasády
  • stěrkování ploch,srovnání ploch,fasádní rýhovaná omítka CEMIX 2mm RÝHOVANÁ
  • tryskání cihel
  • předstěna z Fermacellu pro odvětrání vepřové stěny

Cena díla 1 245 000,- bez DPH

Realizace duben – srpen 2018